Harjoittelu

Työnantajalle harjoittelijan rekrytoiminen on mahdollisuus saada osaava, uransa alussa oleva opiskelija työyhteisön avuksi.

  • Opiskelijoilla on tuorein tieto omalta alaltaan. He tuovat työpaikalle mukanaan uusia näkökulmia, välineitä ja ajatuksia.
  • Harjoittelujakso on hyvä tilaisuus tutustua alan uusiin osaajiin ja tehdä organisaatiota tunnetuksi potentiaaliselle työvoimalle.
  • Harjoittelun aikana työnantaja saa hyvän käsityksen opiskelijan osaamisesta ja kyvystä sopeutua työyhteisöön. Organisaation mahdollinen uusi työntekijä tulee perehdytetyksi taloon jo harjoittelun aikana.
  • Harjoittelijasta voi saada vakinaisen henkilökunnan loma-aikojen tuurausapua ja lisäresurssin.

  • Korkeakouluissa opiskelee paljon myös kansainvälisiä opiskelijoita. Heidän palkkaamisensa tuo yritykselle uusia mahdollisuuksia kansainvälistymiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen.

Harjoittelu suoritetaan usein opintojen loppuvaiheessa, joten opiskelijalla on valmiuksia tehdä ohjatusti samoja tehtäviä kuin valmistuttuaan. Työtehtävien tulisi olla sellaisia, että opiskelija pääsee hyödyntämään opinnoissaan hankkimiaan tietoja ja taitoja. Myös opiskelijan aiempi kokemus kannattaa huomioida harjoittelunaikaisia työ­tehtäviä suunnitellessa.

Esimerkkejä harjoittelijan tehtävistä

  • osallistuminen tapahtumien ja koulutuksien järjestämiseen
  • yrityksen viennin tai tuonnin tehtävissä avustaminen
  • käännös- ja sisällöntuotantotehtävät
  • asiakaskyselyt ja tutkimustulosten analysointi
  • viestintä- ja markkinointitehtävissä avustaminen.
 

Opiskelija voi suorittaa laajojakin tehtäväkokonaisuuksia, kunhan hänen ohjauksestaan huolehditaan. Parhaimmillaan tehtävät palvelevat työnantajan tarpeita, oppilaitoksen asettamia koulutuksellisia tavoitteita ja opiskelijan omia ammatillisia intressejä.

Pakollisille harjoittelujaksoille on usein sovittu erilliset oppimistavoitteet. Työnantaja saa niistä tarkempaa tietoa harjoitteluyhteistyön alkaessa.

Lue lisää

Mitä eroa on ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen harjoittelulla?
PK-yrittäjät: Osaaminen ratkaisee
Korkeakouluyhteistyö on yhteiskuntavastuuta

 

 

Info-merkkiKorkeakouluharjoittelun avulla opiskelija saa tuntumaa oman alansa työtehtäviin ja pääsee kartuttamaan työelämä-taitojaan. Harjoittelu voi kuulua opintoihin pakollisena tai olla vapaaehtoista.

Eri alojen opiskelijoiden harjoittelusta voi kysyä lisää korkeakouluista.

 
Kesto

Eri pituisia jaksoja. Pääsääntöisesti 3–5 kuukautta.

Ajankohta

Voi rekrytoida
ympäri vuoden

Tilatarve Harjoittelijan työpiste
Työnantajan resurssitarve Ohjaukseen ja perehdytykseen menevä työpanos
Investointi Opiskelijan palkka
Palkka ja sopimukset. Mitä minun tulee tietää?Ota yhteyttä korkeakouluunMiten rekrytoin harjoittelijan?


Aiheesta muilla sivustoilla

Antoisa harjoittelu -opas harjoittelupaikalle. (Aarresaari-verkosto).

Työnantajien kokemuksia (EK). Harjoittelua puoltavia argumentteja, hyviä toimintamalleja ja käytännön haasteita.

Harjoittelukokemuksia (Työssä oppimaan -sivusto)

 

Korkeakouluosaajat.fi on korkeakoulujen tuottama palvelu työnantajille.