Korkeakoulujen harjoittelukäytännöt

Ammattikorkeakoulussa harjoittelu

  • kuuluu pakollisena opintoihin, pituus vaihtelee koulutusohjelmittain.
  • on tavoitteellista opiskelua, jonka tarkoituksena on perehdyttää opiskelija koulutusohjelmansa ammattiopintojen kannalta keskeisiin työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä.
  • saattaa olla jaettuna erillisiin jaksoihin opintojen aikana. Tällöin myös tavoitteet vaihtelevat: opintojen alkuvaiheessa pääpaino on työelämään ja omaan ammattialaan tutustumisessa ja loppuvaiheessa vaativammissa ja itsenäisissä työtehtävissä sekä työkäytäntöjen pohtimisessa ja kehittämisessä.
  • on ohjattua. Opiskelijalle nimetään ohjaaja harjoittelun ajaksi sekä ammattikorkeakoulusta että työpaikalta, paitsi jos harjoittelu suoritetaan normaalissa työsuhteessa.
  • hyväksytetään osaksi opintoja, harjoittelusta laaditaan sopimus.


Yliopistoissa harjoittelu

  • on pakollista vain osassa tutkintoja. Harjoittelujaksoja on yleensä opintojen aikana vain yksi.
  • sijoittuu yleensä opintojen keski- tai loppuvaiheeseen. Monilla aloilla opiskelija voi itse päättää, missä vaiheessa opintojaan harjoittelun suorittaa.
  • on kytketty opintojen tavoitteisiin, jos harjoittelu on opiskelijan tutkintoon sisältyvä opintojak­so.
  • hyväksytetään osaksi opiskelijan opintoja, harjoittelusta laaditaan sopimus.

Info-merkkiKorkeakouluissa on käytössä erilaisia tapoja harjoittelun järjestämiseksi. Käytännön toimintatavat selviävät yhteistyön alkaessa. Eroja on muun muassa harjoittelun tavoitteisiin ja arviointiin liittyvissä asioissa.

Työnantaja saa lisätietoa eri alojen harjoittelusta oppilaitosten harjoitteluvastaavilta ja rekrytointipalveluista.

 
Korkeakoulututkinnot. Miten ne eroavat toisistaan?

Millaisen sopimuksen laadit harjoittelusta?

Lue lisää

Hyvä tietää harjoittelusta
Harjoittelu – kuka vastaa mistäkin?
Miten rekrytoin harjoittelijan?

 

Korkeakouluosaajat.fi on korkeakoulujen tuottama palvelu työnantajille.