Opiskelijaprojektit

Työnantajalle opiskelijaprojektien teettäminen tarjoaa mahdollisuuden päästä hyötymään opiskelijaryhmien osaamisesta ja korkeakoulujen opetuspuitteista.

 • Korkeakouluilla on asiantuntemusta ja työskentelytilat, joita hyödyntämällä yritys pääsee mukaan kehittämään omaa toimintaansa.
 • Projektit antavat mahdollisuuden päästä seuraamaan läheltä oppimista, joka perustuu yrityksen itse asettamaan käytännön ongelmaan.
 • Työnantaja saa töiden tulokset ja kehitysehdotukset sovitulla tavalla oman organisaationsa käyttöön.
 • Projektitöiden kautta vaihdetaan osaamista molemmin puolin: työnantaja pääsee kertomaan työelämän tarpeista korkeakouluille ja korkeakoulujen opetus tarjoaa mahdollisuuden peilata omaa toimintaa nykytutkimuksen valossa.
 • Projektitöiden kautta työnantaja tekee toimintaansa tutuksi opiskelijoiden keskuudessa ja tutustuu potentiaalisiin työntekijöihin.

Opiskelijaprojektit tehdään yleensä jonkin kurssin tai opintojakson osana. Oppiminen tapahtuu ideoiden, kokeilujen sekä käytännön tekemisen ja kokemisen kautta. Yrityksen asettamaan ongelmaan tai tarpeeseen haetaan ratkaisua esimerkiksi pienessä ryhmässä, jota korkeakoulun ja työnantajan asiantuntijat ohjaavat. Työn aihe voi olla käytännössä mikä tahansa tuotteen ulkoasun suunnittelemisesta sähköauton osien kehittämiseen.

Esimerkkejä projektitöiden aiheista

 • 3D mallinnus
 • yritysanalyysi
 • yrityksen visuaalisen ilmeen uudistus
 • tuotekehitys
 • kulttuuritapahtuman järjestäminen
 • palveluiden uudistus
 • tuotteen lanseerauksen suunnittelu
 • tilasuunnittelu.
 

Ammattikorkeakoulussa opintoihin kuuluu lähes aina projektina toteutettava työ, ja siten yhteistyö työelämän kanssa on yleisempää. Yliopistoissakin opiskelijaprojekteja tehdään enenevässä määrin. Projektityön laajuudesta, aikataulusta, toteutustavasta ja maksettavista palkkioista sovitaan aina oppilaitosten kanssa tapauskohtaisesti. Työt voidaan mitoittaa erikokoisille ryhmille.

Useilla korkeakouluilla on oma projektityöpalvelu, jonka kautta työnantaja voi jättää toimeksiannon. Työnantaja voi ottaa yhteyttä suoraan myös häntä kiinnostavan oppiaineen henkilökuntaan ja tarjota opiskelijaprojektille aihetta.

Lue lisää

Sopimukset
Opiskelijan palkka
Opiskelijaprojekteista uutta näkökulmaa ja resursseja

 

Info-merkkiYritykset ja muut organisaa- tiot voivat teettää korkea-kouluopiskelijoilla  toimeksi-antoina erilaisia projekteja.

Projekti lähtee yrityksen tai yhteisön ongelmasta, johon haetaan ratkaisua työnantajan, opiskelijoiden ja ohjaavan opettajan yhteistyönä.

Opiskelijaprojekteista voi neuvotella ottamalla yhteyttä ammatti-korkeakouluun tai yliopistoon.

 
Kesto 1–2 päivän projekteista koko lukukauden kestäviin töihin.
Ajankohta Toimeksiantoja voi tarjota ympäri vuoden. Työ tehdään opetuksen lomassa, lukukauden aikana
Tilatarve Yleensä ei tarvetta ellei projektia toteuteta työnantajan tiloissa

Resurssi-
tarve

Työnantajan rooli vaihtelee. Palavereja korkeakoulun edustajan ja opiskelijaryhmän kanssa
Investointi Tutkimuskustannukset ja mahdolliset korkeakoulun kanssa sovittavat kulut

Toimeksianto. Miten jätän opiskelijaprojektille?Kysy korkeakoulusta opiskelijaprojekteistaLue työnantajien kokemuksia

Aiheesta muilla sivustoilla

Esimerkkejä toteutetuista projekteista:

ERA-sähköautoprojekti (Metropolia)
Demola (Tampereen korkeakoulut)
VALO-osaamiskeskus (Metropolia) 

Monitieteinen työelämäprojekti (Jyväskylän yliopisto)

3D mallinnuksesta yritysanalyysiin (VAMK yritysklinikka)

Design Factory, Service Factory ja Media Factory (Aalto yliopisto)

Proakatemia, yrittäjyyden yksikkö (Tampereen ammattikorkeakoulut)

 

Korkeakouluosaajat.fi on korkeakoulujen tuottama palvelu työnantajille.