Klikkaa tehtävänimikkeitä.

Osaajatutka näyttää, millaisia koulutustaustoja eri tehtävissä työskentelevillä vastavalmistuneilla on.

Mitä alalle rekrytoidut pitivät tärkeimpinä taitoinaan?

  1. Suomen kielen taito
  2. Ryhmätyötaidot
  3. Ongelmanratkaisutaidot
  4. Neuvottelutaidot
  5. Organisointi- ja koordinointitaidot

Asiakaspalvelu ja myynti

 

 

Korkeakouluosaajat.fi on korkeakoulujen tuottama palvelu työnantajille.