Klikkaa tehtävänimikkeitä.

Osaajatutka näyttää, millaisia koulutustaustoja eri tehtävissä työskentelevillä vastavalmistuneilla on.

Mitä alalle rekrytoidut pitivät tärkeimpinä taitoinaan?

  1. Organisointi- ja koordinointitaidot
  2. Ongelmanratkaisutaidot
  3. Suomen kielen viestintä
  4. Ryhmätyötaidot
  5. Tieto- ja viestintätekniikan osaaminen

Hallinto

 

 

Korkeakouluosaajat.fi on korkeakoulujen tuottama palvelu työnantajille.