Klikkaa tehtävänimikkeitä.

Osaajatutka näyttää, millaisia koulutustaustoja eri tehtävissä työskentelevillä vastavalmistuneilla on.

Mitä alalle rekrytoidut pitivät tärkeimpinä taitoinaan?

  1. Ongelmanratkaisutaidot
  2. Oman alan käytännön taidot
  3. Tiedonhankintataidot
  4. Analyyttisen ajattelun taidot
  5. Ryhmätyötaidot

IT-ala

 

 

Korkeakouluosaajat.fi on korkeakoulujen tuottama palvelu työnantajille.