Klikkaa tehtävänimikkeitä.

Osaajatutka näyttää, millaisia koulutustaustoja eri tehtävissä työskentelevillä vastavalmistuneilla on.

Mitä alalle rekrytoidut pitivät tärkeimpinä taitoinaan?

  1. Ongelmanratkaisutaidot
  2. Ryhmätyötaidot
  3. Tiedonhankintataidot
  4. Organisointi- ja koordinointitaidot
  5. Analyyttisen ajattelun taito

Konsultointi ja yrityskoulutus

 

 

Korkeakouluosaajat.fi on korkeakoulujen tuottama palvelu työnantajille.