Klikkaa tehtävänimikkeitä.

Osaajatutka näyttää, millaisia koulutustaustoja eri tehtävissä työskentelevillä vastavalmistuneilla on.

Mitä alalle rekrytoidut pitivät tärkeimpinä taitoinaan?

  1. Organisointi- ja koordinointitaidot
  2. Suomen kielen viestintätaidot
  3. Ongelmanratkaisutaidot
  4. Ryhmätyötaidot
  5. Oman alan käytännön taito

Kuljetus ja logistiikka

 

 

Korkeakouluosaajat.fi on korkeakoulujen tuottama palvelu työnantajille.