Klikkaa tehtävänimikkeitä.

Osaajatutka näyttää, millaisia koulutustaustoja eri tehtävissä työskentelevillä vastavalmistuneilla on.

Mitä alalle rekrytoidut pitivät tärkeimpinä taitoinaan?

  1. Lainsäädännön tuntemus
  2. Suomen kielen taito
  3. Oman alan käytännön taidot
  4. Ongelmanratkaisutaidot
  5. Tiedonhankintataidot

Lainopillinen työ

 

 

Korkeakouluosaajat.fi on korkeakoulujen tuottama palvelu työnantajille.