Klikkaa tehtävänimikkeitä.

Osaajatutka näyttää, millaisia koulutustaustoja eri tehtävissä työskentelevillä vastavalmistuneilla on.

Mitä alalle rekrytoidut pitivät tärkeimpinä taitoinaan?

  1. Oman alan käytännön taidot
  2. Organisointi- ja koordinointitaidot
  3. Ongelmanratkaisutaidot
  4. Ryhmätyötaidot
  5. Suomen kielen taito

Maa- ja metsätalous

 

 

Korkeakouluosaajat.fi on korkeakoulujen tuottama palvelu työnantajille.