Klikkaa tehtävänimikkeitä.

Osaajatutka näyttää, millaisia koulutustaustoja eri tehtävissä työskentelevillä vastavalmistuneilla on.

Mitä alalle rekrytoidut pitivät tärkeimpinä taitoinaan?

  1. Opetus- ja ohjaustaidot
  2. Ryhmätyötaidot
  3. Oman alan käytännön taidot
  4. Esiintymistaidot
  5. Organisointi- ja koordinointitaidot

Opetus ja kasvatus

 

 

Korkeakouluosaajat.fi on korkeakoulujen tuottama palvelu työnantajille.