Klikkaa tehtävänimikkeitä.

Osaajatutka näyttää, millaisia koulutustaustoja eri tehtävissä työskentelevillä vastavalmistuneilla on.

Mitä alalle rekrytoidut pitivät tärkeimpinä taitoinaan?

  1. Ongelmanratkaisutaidot
  2. Oman alan käytännön taidot
  3. Suomen kielen taito
  4. Ryhmätyötaidot
  5. Organisointi- ja koordinointitaidot

Rakennusala

 

 

Korkeakouluosaajat.fi on korkeakoulujen tuottama palvelu työnantajille.