Klikkaa tehtävänimikkeitä.

Osaajatutka näyttää, millaisia koulutustaustoja eri tehtävissä työskentelevillä vastavalmistuneilla on.

Mitä alalle rekrytoidut pitivät tärkeimpinä taitoinaan?

  1. Suomen kielen viestintätaidot
  2. Ongelmanratkaisutaidot
  3. Oman alan käytännön taidot
  4. Ryhmätyötaidot
  5. Organisointi- ja koordinointitaidot

Tuotannollinen työ

 

 

Korkeakouluosaajat.fi on korkeakoulujen tuottama palvelu työnantajille.