Klikkaa tehtävänimikkeitä.

Osaajatutka näyttää, millaisia koulutustaustoja eri tehtävissä työskentelevillä vastavalmistuneilla on.

Mitä alalle rekrytoidut pitivät tärkeimpinä taitoinaan?

  1. Tiedonhankintataidot
  2. Ongelmanratkaisutaidot
  3. Analyyttinen ajattelu
  4. Oman alan teoreettiset taidot
  5. Oman alan käytännön taito

Tutkimus

 

 

Korkeakouluosaajat.fi on korkeakoulujen tuottama palvelu työnantajille.