Klikkaa tehtävänimikkeitä.

Osaajatutka näyttää, millaisia koulutustaustoja eri tehtävissä työskentelevillä vastavalmistuneilla on.

Mitä alalle rekrytoidut pitivät tärkeimpinä taitoinaan?

  1. Suomen kielen ja viestinnän taidot
  2. Tieto- ja viestintätekniikan taidot
  3. Oman alan käytännön taidot
  4. Tiedonhankintataidot
  5. Ongelmanratkaisutaidot

Viestintä- ja mediatyö

 

 

Korkeakouluosaajat.fi on korkeakoulujen tuottama palvelu työnantajille.