Harjoittelu – kuka vastaa mistäkin?

Harjoittelussa on kyse työnantajan ja opiskelijan yhteistyöstä, mutta myös korkeakoululla on oma vastuunsa. Ammattikorkeakoulu on usein vahvemmin mukana harjoittelun järjestämisessä, yliopistot yleensä vain jos harjoitteluun liittyy tukea opiskelijan palkkaukseen.

Käytännöt vaihtelevat, mutta suurin osa yksityiskohdista ei koske lainkaan työnantajaa, vaan opiskelija hoitaa velvoitteet korkeakouluun päin. Tärkeintä on, että työnantaja ja opiskelija sopivat keskenään harjoittelun yksityiskohdista.

Työnantaja

Opiskelija
 • Solmii harjoittelijan ja korkeakoulun kanssa tarvittavat sopimukset.
 • Nimeää harjoittelijalle ohjaajan.
 • Vastaa työsuhdevelvoitteista, perehdyttämisestä ja opiskelijan työn ohjauksesta.
 • Kirjoittaa harjoittelijalle työtodistuksen.
 • Hakee harjoittelupaikkaa ja hyväksyttää sen oppiaineessaan.
 • Neuvottelee harjoittelun palkasta ja solmii työsopimuksen.
 • Laatii harjoittelustaan raportin korkeakouluun.

Ammattikorkeakoulu

Yliopisto

 • Nimeää harjoittelulle ohjaajan, jos harjoittelu on palkaton
 • Hyväksyy opiskelijan harjoittelupaikan ja laatii opiskelijan kanssa harjoittelulle tavoitteet.
 • Toimittaa työnantajalle tietoa harjoittelun tavoitteista ja opiskelijan opinnoista.
 • Seuraa harjoittelun etenemistä ja mahdollisesti vierailee harjoittelupaikalla.
 • Järjestää mahdollisen arviointikeskustelun harjoittelun lopuksi.
 • Vastaanottaa harjoittelijan raportin tai oppimispäiväkirjan.
 • Jos harjoittelupaikalle on myönnetty rahallinen tuki, solmii sopimuksen ja toimittaa työnantajalle ohjeet tuen laskuttamisesta.
 • Hyväksyy opiskelijan pakollisen harjoittelun.
 • Vastaanottaa mahdollisen raportin harjoittelusta.

 

 

Lue lisää

Harjoittelu
Sopimukset
Opiskelijan palkka
Perehdytys työpaikalla
Ohjeita työpaikan ohjaajalle
Vakuutukset ja työvälineet

 

 

Korkeakouluosaajat.fi on korkeakoulujen tuottama palvelu työnantajille.