Korkeakoulujen tuki harjoittelijalle

Yliopisto-opiskelijat voivat joissain tapauksissa saada korkeakoulustaan tukea harjoittelunsa suorittamiseen.
  • Tuki on tarkoitettu harjoittelijan palkkauskulujen osittaiseen korvaamiseen.
  • Tuen saaminen edellyttää, että myös työnantaja osallistuu opiskelijan palkkakustannuksiin.
  • Tuen saamisen kriteerinä on muun muassa harjoittelijan tehtävien soveltuminen yliopisto-opiskelijalle. Harjoittelusta saatavan työkokemuksen tulee olla myös sellaista, että se edesauttaa opiskelijan etenemistä uralla.
  • Harjoittelutuen hakemisen käytännöt vaihtelevat yliopistoittain. Käytäntönä voi olla esimerkiksi, että opiskelija hakee tukea eli harjoitteluvoucheria ja etsii sen jälkeen itselleen harjoittelupaikan.

Lue lisää

Harjoittelu
Sopimukset

Info-merkkiTarkempaa tietoa tuen myöntämiskäytännöistä saa yliopistoista.

Ammattikorkeakouluissa harjoittelun korvausten katsotaan olevan työnantajan ja harjoittelijan välinen asia, eivätkä AMK:t myönnä harjoittelutukea. Joillain aloilla voidaan sen sijaan myöntää työpaikalle tukea opiskelijan ohjauksesta.

 

 Kuka harjoittelussa vastaa mistäkin?Millaista palkkaa opiskelijalle?

 

 

Korkeakouluosaajat.fi on korkeakoulujen tuottama palvelu työnantajille.