Miten rekrytoin harjoittelijan?

Numero yksiMäärittele harjoittelijan tehtävät

Millaisiin tehtäviin harjoittelijaa haetaan? Minkä alan opiskelijan osaamista organisaatiosi tarvitsee?

Jokaiseen työhön liittyy rutiiniluontoisia tehtäviä, mutta niiden lisäksi opiskelijan tulisi päästä soveltamaan oppimaansa käytäntöön. Vaikka opiskelija ei voi olla vastuussa työstä, hänen tehtäväkseen voi silti antaa vastuullisempiakin tehtäviä.

 

Numero kaksiJätä ilmoitus

Harjoittelijan voi rekrytoida jättämällä ilmoituksen suoraan tiettyyn ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Toinen vaihtoehto on jättää ilmoitus palveluun, jonka kautta se tavoittaa useamman korkeakoulun opiskelijoita. Rekrytoinnissa voi lisäksi hyödyntää sosiaalista mediaa: opiskelijoita tavoittaa muun muassa korkeakoulujen Facebook-sivuston ja LinkedInin kautta.

Katso kooste harjoittelu- ja työpaikkoja välittävistä palveluista.

 

Toimeksiantoilmoitukseen kirjattavia asioita:

  • Mitkä ovat harjoittelijan tehtävät?
  • Minkä alan opiskelijaa harjoittelijaksi toivotaan?
  • Mitä tietoja ja taitoja opiskelijalta toivotaan?
  • Harjoittelun ajankohta
  • Työstä maksettava korvaus
 

Numero kolmeTee sopimus

Työnantaja sopii harjoittelun yksityiskohdista opiskelijan kanssa. Joissain tapauksissa myös korkeakoulu on sopimuksen osapuolena.

Info-merkkiOpiskelija saattaa ottaa yhteyttä yritykseen ja tiedustella mahdollisuutta suorittaa harjoittelu organisaatiossa. Työnantaja voi kuitenkin myös itse jättää ilmoituksen vapaasta harjoittelupaikasta.

Rekrytoida voi ympäri vuoden – opiskelija voi suorittaa harjoittelun myös lukukausien ulkopuolella, esimerkiksi kesätyönä.

Ottamalla yhteyttä ammatti-korkeakoulun tai yliopiston rekrytointipalveluihin tai oppiaineiden harjoitteluvastaaviin, saat tarkempaa tietoa eri alojen harjoittelusta.

 
Millaisia tehtäviä harjoittelija voi tehdä?Jätä ilmoitus välityspalveluun

Ota yhteyttä korkeakouluun


 Lue lisää

Harjoittelu – kuka vastaa mistäkin?
Työnantajien vinkit rekrytoimiseen
Opiskelijan palkka
Sopimukset

 

Korkeakouluosaajat.fi on korkeakoulujen tuottama palvelu työnantajille.