Ohjeita työpaikan ohjaajalle

Työpaikalla annettavalla ohjauksella on suuri merkitys opiskelijan ammatillisen kehittymisen ja urapolun löytymisen kannalta. Työpaikallaan opiskelijalla on mahdollisuus oppia käytännön työtehtäviä ja toimimista työyhteisössä sekä kehittää oman erityisalansa ymmärrystä:

 • Opiskelijalle nimetään työpaikalta ohjaaja: Lomien ja muiden pidempien poissaolojen ajaksi ohjaajalla tulee olla varahenkilö. Ammattikorkeakouluissa ohjaaja nimetään myös korkeakoulun puolelta.
 • Tavoitekeskustelu: Opiskelijan kanssa kannattaa käydä tavoitekeskustelu, jossa täsmennetään kunkin osapuolen odotuksia työskentelyn suhteen. Lisäksi voidaan sopia esimerkiksi viikoittaisesta ohjaustuokiosta, jossa käydään läpi opiskelijan tekemää työtä ja tulevia työtehtäviä.
 • Ohjaus hyödyttää myös työyhteisöä: Opiskelijan kautta välittyy uusia ideoita ja näkökulmia työyhteisön arkeen. Myös opiskelijan antamasta palautteesta on hyötyä työnantajalle.
 • Ohjaajan rooli muuttuu: Oppimisen myötä opiskelijan oma-aloitteisuus ja itsenäisyys kasvavat. Alussa tarvitaan enemmän ohjeistusta, lopussa palautetta ja kannustusta.
 • Loppukeskustelu: Miten yhteistyö on sujunut kunkin osapuolen kannalta? Ammattikorkeakouluopiskelijoiden harjoitteluun saattaa liittyä myös korkeakoulun, opiskelijan ja työnantajan välinen arviointikeskustelu.
 • Muista työtodistus! Todistuksesta tulee käydä ilmi työsuhteen tai toimeksiannon ajankohta sekä työtehtävät. Yleensä opiskelija haluaa myös erikseen arvion työtaidoistaan. Lisäksi opiskelija saattaa pyytää ohjaajansa suosittelijakseen tulevaa työhakua varten.

Lue lisää

Harjoittelu – kuka vastaa mistäkin?
Opinnäytetyö – kuka vastaa mistäkin?

Aiheesta muilla sivustoilla

Malli työtodistuspohjasta (Suomi.fi)
Ohjauskokemuksia (Työssä oppimaan -sivusto)
Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana -opas, (2010, Educa-instituutti)
Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana -opas, (2010, Kainuun ammattiopisto).

Info-merkkiOhjaajan muistilista

 • Anna rehellistä ja rakentavaa palautetta.
 • Varaa aikaa keskustelulle ja kysymyksille.
 • Kannusta, rohkaise ja opasta.
 • Anna tehtäviä, joista voi oppia.
 • Ota opiskelija mukaan kokouksiin ja tutustuta organisaation verkostoihin.
 • Anna opiskelijan ideoida, pohtia ja tutustua.
 • Lisää vastuuta ja työnteon itsenäisyyttä opiskelijan oppiessa.
 • Siirrä asiantuntemustasi.
 • Muista, että itsestään selviltä tuntuvat asiat ovat opiskelijalle usein uusia.
 • Jaa työhön liittyvää hiljaista tietoa, vinkkejä ja ohjeita.
 

Opiskelijan perehdyttäjän muistilistaLue työnantajien kokemuksia

 

Korkeakouluosaajat.fi on korkeakoulujen tuottama palvelu työnantajille.