Opinnäytetoimeksianto – kuka vastaa mistäkin?

Kun opinnäytetyö tehdään toimeksiantona, neuvottelevat opiskelija ja työnantaja keskenään sen yksityiskohdista. Korkeakoulun tehtävä painottuu työn laadun arviointiin.

Työnantaja toimeksiantajana

Opiskelija
 • Nimeää yhteyshenkilön, johon opiskelija voi olla yhteydessä.
 • Neuvottelee toimeksiantosopimuksen yksityiskohdista.
 • Vastaa tutkimustyön kuluista ja maksaa sopimuksen mukaisen korvauksen opiskelijalle.

Jos opinnäytetyö tehdään työsuhteessa, työnantaja:

 • Vastaa työsuhdevelvoitteista.
 • Perehdyttää työyhteisöön.
 • Kirjoittaa opiskelijalle työtodistuksen.
 • Neuvottelee yksityiskohdista ja solmii sopimuksen toimeksiantajan kanssa.
 • Hyväksyttää opinnäytteen aiheen tutkielman ohjaajalla.
 • On vastuussa siitä, että opinnäytteen tekeminen etenee sovitussa aikataulussa.
 • Toimittaa valmiin raportin tai selvityksen toimeksiantajalle.

Korkeakoulu (yliopisto tai ammattikorkeakoulu)

 • Nimeää opinnäytetyölle ohjaajan, joka vastaa opiskelijan ohjauksesta.
 • Arvostelee opinnäytteen.

 
Lue lisää

Opinnäytetyöt

Sopimukset
Opiskelijan palkka
Perehdytys työpaikalla
Ohjeita työpaikkaohjaajalle

Vakuutukset ja työvälineet

 

 

Korkeakouluosaajat.fi on korkeakoulujen tuottama palvelu työnantajille.