Vakuutukset ja työvälineet

Se, kenen vakuutuksen alainen opiskelija on harjoittelun aikana, riippuu siitä tehdäänkö harjoittelu työsuhteessa vai ei.

  • Opiskelija on työpaikan vakuutuksen piirissä, jos hän saa harjoitteluajalta palkkaa. Harjoitteluun tuleva opiskelija rinnastetaan vastuuvakuutuksen osalta harjoittelupaikan työsuhteessa oleviin henkilöihin.
  • Opiskelija on oppilaitoksen vakuutuksen piirissä, jos harjoittelu tehdään harjoittelusopimuksella.  
  • Tapaturmat: Jos harjoittelun aikana sattuu työtapaturma tai harjoittelupaikalla esimerkiksi rikkoontuu jokin laite, vahingonkorvaus riippuu siitä, kenen vakuutuksessa opiskelija on.
  • Työturvallisuus: Opiskelija huolehtii itse siitä, että hän on suorittanut ennen harjoittelua työpaikalla mahdollisesti edellytettävät työturvallisuuteen liittyvät luvat ja kortit. Näitä voivat olla esimerkiksi tulityökortti tai hygieniapassi. Harjoittelupaikka vastaa siitä, että harjoittelussa noudatetaan alalla vallitsevia yleisiä työsuojelusäädöksiä sekä harjoittelupaikan omia turvallisuusmääräyksiä.
  • Työvälineet: Työnantajan tulee tarjota opiskelijalle työssä tarvittavat mahdolliset työ- ja suojavälineet sekä osoittaa harjoittelijalle työskentelytila.
 

Korkeakouluosaajat.fi on korkeakoulujen tuottama palvelu työnantajille.