Millä koulutuksilla
eri aloille päädytään?

Osaajatutka näyttää, millaisia koulutustaustoja eri tehtävissä työskentelevillä vastavalmistuneilla on. Katso, minkä alojen korkeakouluosaajia alallesi on rekrytoitu!

 

Tehtäviä ja tutkintoja toimialoittain:


Mihin Osaajatutka perustuu?

Osaajatutka pohjautuu ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen keräämään aineistoon vastavalmistuneiden työllistymisestä. Se kertoo, missä tehtävissä valmistuneet työskentelivät vuosi valmistumisensa jälkeen. Ammattinimikkeet ovat vastaajien ilmoittamia nimikkeitä ja koulutustiedot vastaajien todellisia tutkintoja. Todellisuus saattaa olla yllättävä – samalle alalle, samaan tehtävään on päädytty mitä erilaisimmilla tutkinnoilla.
Lisätietoa aineistosta.

 

Korkeakouluosaajat.fi on korkeakoulujen tuottama palvelu työnantajille.