Rekrytoi opiskelija

Yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoista noin 60 % käy töissä opintojen ohessa. Yli 25-vuotiaista opiskelijoista työssä käy kolme neljästä. Onko sinulla korkeakouluopiskelijalle sopiva työpaikka, harjoittelupaikka tai toimeksianto? Opiskelijat etsivät paljon myös osa-aika- ja kesätöitä sekä kausiluonteista työtä.

Välityspalveluita

Harjoittelu- tai työpaikkailmoitukset
Opinnäytetöiden toimeksiannot
Opiskelijaprojektien toimeksiannot


Lue lisää

Ohjeita rekrytoinnin tueksi:

Miten rekrytoin harjoittelijan?
Miten rekrytoin opinnäytetyöntekijän?
Miten jätän toimeksiannon opiskelijaprojektille?

Opiskelijoiden rekrytointi & sosiaalinen media

Sosiaalisen median sovellukset ovat nousseet perinteisten rekrytointiväylien rinnalle ja ovat erityisen toimivia opiskelijoiden tavoittamisessa.

Yhteisöpalvelu LinkedInissä on
340 000 suomalaista käyttäjää. Heistä noin 40 prosenttia on 25-34 vuotiaita.

Facebookissa on yli kaksi miljoonaa suomalaista käyttäjää ja suurimmat käyttäjäryhmät ovat 22-34 vuotiaat (25%) sekä 18-22 vuotiaat (22 %). 

 

Aiheesta muilla sivustoilla

Opiskelijoiden työssäkäynti (Tilastokeskus)

Tietoa sosiaalisen median käyttäjistä (Socialbakers.com)

 

Korkeakouluosaajat.fi on korkeakoulujen tuottama palvelu työnantajille.